Gebed voor een gestorvene

Gebed voor een gestorvene
Jij, die leeft in het licht,
ik weet: je dood was een geboorte.
Jouw leven was voltooid,
je had geleerd wat je hier leren moest
en daarom ging je heen, terug
naar het stralende licht vanwaar
je eens gekomen was. Jouw dood:
een geboorte in het licht.
Ik zend jou al mijn liefde,
ik denk aan jou hoe mooi,
hoe lief je wel kon zijn.
Voel mijn dankbaarheid om alles
wat je mij gegeven hebt.
Ik weet: je bent gelukkig, daar,
je wordt er lichtend licht.
Moge God je zegenen op jouw weg!
En straks, dan zie ik jou terug,
als jij mij opwacht bij de grens.
Want liefde, sterker dan de dood,
blijft ons verbinden, nu en straks.
Dat God jou in Zijn Liefde bergt!